DEBATINDLÆG

Æret være retsstatens minde – Leder

Efter tre meget dramatiske dage i dansk politik, må man desværre konstatere, at rød blok har slagtet ikke bare minkene, men også retsstaten.
Æret være retsstatens minde - Leder

Du kan læse hele vores dækning af Mette Frederiksens grundlovsbrud og minkskandalen her.

Først meldte Enhedslisten ud torsdag, at man fredede Mette Frederiksen, stort set uden at læse minkkommissionens rapport. Derefter valgte Socialistisk Folkeparti at gøre det samme fredag, og i går lørdag var det så Radikale Venstre, der de facto reddede Mette Frederiksen fra konsekvenser for hendes vildledninger, ulovlige instrukser og grundlovsbrud.

Havde Radikale Venstre ment noget med deres valgsnak, så havde de givet Mette Frederiksen og regeringen et mistillidsvotum med det samme, ikke først om tre måneder.

Det er skammeligt at se, hvordan støttepartierne er mere interesseret i muligheden for at få en ministerchauffør frem for at forsvare retsstaten og lighed for loven princippet.

Allerede før minkkommissionens rapport udkom, var både Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen ude at ytre ønsker om en kommende regeringssammensætning med Mette Frederiksen som fortsat statsminister.

Det beviser, at partierne på intet tidspunkt har været interesseret i at finde ud af sandheden om eller drage nogle konskvenser af danmarkshistoriens måske største politiske skandale.

Løgn som undskyldning

Det er tydeligt, at støttepartierne mangler argumenter for deres afvisning af en advokatundersøgelse, der skulle undersøge muligheden for at sende Mette Frederiksen og flere af hendes ministre for en rigsret.

For både Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre har været ude at misinformere, direkte lyve, om, hvad der egentlig står i rapporten. 

Politikere som Radikale Venstre’s Andreas Steenberg og Enhedslisten’s Pernille Skipper har begge været ude at påstå, at minkkommissionen har taget stilling til om Mette Frederiksen og regeringen har udvist grov uagtsomhed. Det er for at sige det lige ud, en direkte løgn.

Minkkommisionen skriver direkte i rapporten, at de ikke har vurderet om der er tale om grov uagtsomhed, men alligevel vælger støttepartierne at bruge det argument som undskyldning for at frede Mette Frederiksen.

Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed

Minkkommissionen

Partierne har desuden valgt kun at fokusere på forsæt delen i paragraf 5 i loven om ministres ansvarlighed. 

En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Ministeransvarlighedsloven § 5

Også selv om der i rigsretten mod Inger Støjberg blev fastslået, at forsæt og grov uagtsomhed skal dømmes ind, skal straffes. Dermed ryger rød stues argumentation om, at ingen tidligere er blevet dømt ved en rigsret for grov uagtsomhed.

At støttepartierne på den måde vælger at tale mod bedrevidende er ikke bare et angreb på minkkommissionens arbejde, det er også et angreb på retsstaten.

Forholder sig ikke til fakta

Ved ikke at stemme for en advokatundersøgelse om mulig grov uagstomhed, vælger støttepartierne ikke at forholde sig til de mange uafklarede spørgsmål, de mange ulovligheder begået af ikke bare Mette Frederiksen men også flere af hendes ministre. Man vælger ikke at forholde sig til fakta.

Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

Ministeransvarlighedsloven § 4

Støttepartierne forholder sig ikke til, at statsministeren rent faktisk blev informeret, da hun fik udleveret et notat om manglende lovhjemmel. 

Får vi som almindelige dødelige borgere et brev fra det offentlige i vores digitale brevkasse, så ser myndighederne det som om, at vi er informeret, også selv om vi vælger ikke at læse brevet.

Støttepartierne forholder sig ikke til, at Mette Frederiksen egenrådigt besluttede, at man ikke skulle læse notatet. Dermed har statsministeren de facto udvist grov uagtsomhed, specielt når minkkommissionens afviser, at tidspres er en undskyldning.

Støttepartierne forholder sig ikke til, at Mette Frederiksen og regeringen fortsatte den ulovlige nedlagtning i 11 dage, trods de på det tidspunkt vidste, at der ikke var lovhjemmel. Man valgte endda at misbruge både militær og politi til at sørge for, at den ulovlige instruks blev udført.

Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november

Minkkommissionen

Og sidst men ikke mindst så forholder støttepartierne sig ikke til, at statsministeren rent faktisk har vildledt både Folketinget og den danske befolkning samt udstedt en ulovlig instruks.

Barbara Bertelsen

Støttepartierne lader Mette Frederiksen slippe fuldstændig uden konsekvenser og tørrer udelukkende ansvaret af på embedsmændende. Embedsmændende er også medskyldige i hele skandalen, men Mette Frederiksen har det øverste ansvar.

Det virker også fuldstændig usandsynligt, at Barbera Bertelsen kan drages til ansvar, men ikke Mette Frederiksen, når man ved, hvor tæt de to kvinder har arbejdet sammen. Vi vil vove den påstand, at Mette Frederiksen har vist det samme som statsministeriets departementchef, på de fuldstændig samme tidspunkter.

Men hvad der bliver sagt mundtligt mellem 2 personer, kan desværre ikke dokumenteres. Det er Mette Frederiksens held.

Der er flere grunde til at mistro statsministeren for ikke at fortælle den fulde sandhed om, hvad hun egentlig vidste under hele forløbet. For statsministeren har flere gange bevist, at hun ikke er til at stole på. En gang en løgner, altid en løgner.

Grundloven §73

Mette Frederiksen, Sofie Carsten Nielsen, Pia Olsen Dyhr og Mai Villadsen nægter at forholde sig til fakta, det har de sidste dages debat tydeligt dokumenteret.

Men hvad er fakta så? Lad os opridse det ganske kort:

Fakta om minkkommissionens rapport
DanmarksFremtid.dk

Og sidst men ikke mindst, så påstår Mette Frederiksen og andre, at hun og regeringen ikke vidste, at det var ulovligt, med tvang, at tage befolkningens ejendom fra dem.

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning

Grundloven §73

Mette Frederiksen har som medlem af folketinget skrevet under på den danske grundlov, og så må man vel også formode, at hun har læst den.

At påstå, at et folketingsmedlem, som tidligere har været justitsminister og nu er statsminister, ikke kender til grundlovens §73, der handler om ejendomsret, er ganske enkelt grotesk. Mette Frederiksen og støttepartierne må tror, at danskerne er decideret dumme.

Danmarks Fremtid mener

Med støttepartiernes totale afvisning af en advokatundersøgelse, har man valgt muligheden for ministerbiler frem for respekten for retsstaten og demokratiet. Man har ganske enkelt valgt at nedslagte retsstaten, på samme måde som man nedslagtede et helt erhverv.

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale venstre er igen kravlet op i skødet hos Mette Frederiksen

Æret være retsstatens minde.

Deltag i debatten

Hvad mener du om hele sagen? Deltag i debatten på Facebook eller Twitter

Ved du noget om sagen, eller har du et godt tip til en historie, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@danmarksfremtid.dk.

Du kan også indsende dit eget debatindlæg her.