Danmarks Fremtid
47,5%
DEBATINDLÆG

Politikerne må respektere grundloven: Vores fundamentale rettigheder står på spil

Desværre ser vi i disse år en stigende tendens til, at politikere, partier og regeringer ikke respekterer grundlovens principper og rettigheder.
Politikerne må respektere grundloven vores fundamentale rettigheder står på spil

I vores demokratiske samfund er grundloven hjørnestenen, der sikrer vores grundlæggende rettigheder og friheder. Det er derfor afgørende, at politikerne viser respekt for grundloven og dens principper. 

Desværre ser vi i dag en tendens til, at politikere ignorerer eller overtræder grundloven, hvilket udgør en alvorlig trussel mod vores demokratiske institutioner og samfund som helhed.

En af de mest alvorlige former for politisk magtmisbrug er at krænke de grundlæggende rettigheder, som er fastlagt i grundloven. Dette underminerer ikke kun vores grundlæggende friheder, men underminerer også vores demokratiske institutioner og vores tillid til politikerne. Det skaber den voksende politikerlede og mistro til systemet.

Politisk bestikkelse

Politikernes manglende respekt for grundloven kan vise sig på flere forskellige måder. Det kan være, når politikerne ignorerer lovgivningen eller prøver at omgå den, når det ikke passer deres politiske dagsorden. Det så vi i forbindelse med en af danmarkshistoriens politiske skandaler, minkskandalen.

Minkskandalen involverede ikke kun Mette Frederiksen og hendes partifællers grundlovsbrud.  Støttepartierne Enhedslisten, Radikale Venstre, og senest Venstre og Moderaterne, valgte at ignorere grundloven for politisk bestikkelse

Partier og politikere valgte at frede Mette Frederiksen fra en rigsret, hvilket skader retsfølelsen og reststaten. For gælder loven kun for den ene side af det politiske spektrum?

Minkskandalen viste os også, at den politiske elite ingen problemer har med at tilsidesætte grundloven, så snart de får muligheden for det. Vi har også fået dokumenteret, at der er et politisk pres på embedsværket og domstolene.

Store bededag et demokratisk svigt

Politikernes manglende respekt for grundlovens principper og demokratiet kan også vise sig, når politikerne bruger deres magt til at træffe beslutninger uden at inddrage offentligheden eller høre de berørte parter. Det så vi senest i forbindelse med afskaffelse af store bededag

Ikke alene valgte Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Radikale Venstre at tromle en afskaffelse hen over hovedet på danskerne og arbejdsmarkedets parter.

Partier som Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance valgte at ignorere grundlovens rettigheder om folkeafsteming. Hvis man ikke skal bruge denne rettighed mod en magtmisbrugende flertalsregering, hvornår skal man så?

Den fjerde statsmagt, medierne, har også været medvirkende til det store demokratiske kollaps, vi har set i Danmark. Det kan du læse mere om her.

Antidemokratisk magtmisbrug

Når politikerne ignorerer eller overtræder grundloven, sender de et signal om, at regler og principper ikke betyder noget, og at det er magt, der tæller. Dette skaber en farlig præcedens, der kan føre til en stadig større skævvridning af magtbalancen i vores samfund.

Vi har nu i en længere periode set politikere på stribe skifte parti, blive løsgængere, fordi deres egne personlige magtbegær, motiver og egoer fylder mere end respekten for vælgerne, demokratiet og grundloven. Det skaber en ødelæggende politikerlede, der skader demokratiet.

Vi har også set, hvordan politiske modstandere, embedsmænd og helt almindelige danskere er blevet fængslet, truet med fængsel, udelukkende fordi, de har været kritiske mod den siddende regering og magten.

For at beskytte vores demokratiske institutioner og samfund som helhed, er det afgørende, at politikerne tager deres ansvar for at beskytte og respektere grundloven alvorligt. Dette indebærer at være opmærksom på og overholde de grundlæggende principper og værdier i grundloven, samt at stå fast over for trusler mod disse principper.

Desværre har vi inden for de seneste par år set, at et stort flertal i folketinget ikke respektere den grundlov, som de selv under stor højtidlighed har underskrevet.

Danske politikere kan ikke længere tillade sig at kritisere sydamerikanske bananrepublikker. For det er, hvad vi selv er blevet til, når grundlovens principper og rettigheder kan sættes til side for politisk bestikkelse.

Som det danske samfund har udviklet sig de senere år, frygter jeg desværre, at vi fra de yderliggående fløje, på begge sider, vil se fysiske angreb på vores demokrati (som på ingen måde kan legitimeres). Akkurat som vi har set det i USA og Sydamerika.

Deltag i debatten

Hvad mener du om hele sagen? Deltag i debatten på Facebook eller Twitter.

Ved du noget om sagen, eller har du et godt tip til en historie, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@danmarksfremtid.dk.

Du kan også indsende dit eget debatindlæg her.