Danmarks Fremtid
47,5%
DEBATINDLÆG

Selvfølgelig skal Mette Frederiksen for en rigsret – Leder

Mette Frederiksen tog beslutningen om ulovlig nedslagtning af alle mink. Hun var informeret om manglende lovhjemmel. En rigsret er på sin plads.
Selvfølgelig skal Mette Frederiksen for en rigsret - Leder
På torsdag udkommer minkkommissionen med deres undersøgelse af en af danmarkshistoriens største politiske skandaler, nemlig Mette Frederiksen og regeringens ulovlige nedslagtning af et helt erhverv, minkavlerne.

Lad os starte med at slå fast: der er begået grundlovsbrud. Regeringen har flere gange selv indrømmet, at de ikke havde lovhjemmel til nedslagtningen. Desuden har flere juraprofessorer være ude med en klar vurdering af grundlovsbrud.

Vi har altså haft en socialdemokratisk regering siddende i to år, selv om de fuldt ud dokumenteret har begået grundlovsbrud. Det er en demokratisk skandale, som støttepartierne Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre er medvirkende til.

Men nu er det på tide, at Mette Frederiksen og hendes ministre står til ansvar over for danskerne, over for loven. På tide at socialdemokrater lærer, at loven også gælder for dem.

Mette Frederiksen var informeret

Men når der er tale om klokkeklar grundlovsbrud, hvorfor er regeringen, med Mette Fredriksen i spidsen, så ikke gået af, ikke blevet sendt for en rigsret allerede?

En af årsagerne er, at Mette Frederiksen, Socialdemokratiet og hendes mange støttere påstår, at hun ikke var informeret om den manglende lovhjemmel. Men det er ikke korrekt. Og det er heller ikke en undskyldning, der holder i retten.

For som det er kommet frem under Minkkommissionens afhøringer, så fik statsministeren og de andre ministre udleveret et notat om manglende lovhjemmel, før hun satte sig i spidsen for regeringsmødet den 3. november 2020, hvor beslutningen om nedslagtningen af alle mink blev truffet.

Statsministeren og de andre ministre, der sad med i mødet, påstår dog, at de på grund af travlhed aldrig fik læst notatet. Men får man udleveret et notat, så er man altså også informeret. Så har embedsmændende gjort deres arbejde. Længere er den ikke.

Man kan ikke bruge, som undskyldning for grundlovsbrud, at man ikke har passet sit arbejde, ikke læst sit hjemmearbejde. Ministeransvarlighedsloven § 5 siger det meget klart:

En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Ved ikke at læse de notater, som embedsmændene har udstyret dem med, så har statsminister Mette Frederiksen, og hendes ministre, overtrådt ministeransvarlighedsloven og skal dermed straffes.

Og desuden så var sundhedsminister Magnus Heunicke allerede klar over den manglende lovhjemmel før mødet. Noget han selvfølgelig også skal en tur forbi rigsretten for.

Mette Frederiksen tog beslutningen

Statsministeren har også flere gange forsøgt at smide ansvaret over på hendes ministre (sikke en chef), men den undskyldning kan også hurtig ryddes af bordet.

For det første var det, som nævnt tidligere, Mette Frederiksen der sad i spidsen for det møde, hvor beslutningen om Mink blev taget. Og som det kom frem under minkkommissionen, så var det rent faktisk statsministeren, der tog den endelige beslutning.

For det andet, så kan Mette Frederiksen ikke fraskrive sig ansvaret for hendes egen regerings beslutninger. Også her er ministeransvarlighedsloven fuldstændig klar, for i § 4 står der følgende :

Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

Så selv om statsministeren og hendes partisoldater påstår noget andet, så var det altså Mette Frederiksen der tog beslutningen, der sad med det endelige ansvar. Og tager man som minister beslutningen om et lovbrud, så skal man straffes ifølge ministeransvarlighedsloven.

Det var desuden også Mette Frederiksen, der stod frem på et pressemøde og meddelte, at alle mink skulle slagtes. I forbindelse med Inger Støjberg’s rigsret kom det som noget nyt frem, at en pressemeddelelse skal ses som en instruks. Og pressemødet var grundlaget for, at minknedslagtningen blev sat i gang uden at have loven på plads.

Mette Frederiksen er en statsminister, der er berygtet for at samle beslutninger og magten hos hende selv. Så kan hun ikke bagefter komme rendende og fraskrive sig ansvar.

Lovbrud er lovbrud

Mette Frederiksen, hendes ministre og de socialdemokratiske partisoldater har alle påstået, at man begik lovbrud blandt andet på grund af faren for folkesundheden i forbindelse med covid-19. 

Regeringen kan ikke undskylde lovbrud med, at det er sket for at redde menneskeliv. Skulle det være tilfældet, så skulle regeringen have påkaldt sig nødret, og det gjorde regeringen ikke.

Ja Mette Frederiksen har endda været ude at meddele, at hun vil gøre det igen. Tyg lige på den. Vi har en statsminister, der ikke er bleg for at begå grundlovsbrud. Som er stolt af det.

Som den nuværende skatteminister Jeppe Bruus, daværende politiske ordfører for Socialdemokratiet, gav udtryk for, under debatten i Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af rigsretten mod Inger Støjberg, så skal det altså foregå på “en lovlig måde”, selv om man har de bedste intentioner.

Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forsøger sig også med, at man sagtens kan bryde loven uden konsekvenser, hvis man bare sørger for at få loven på plads bagefter. Ja han mener endda at det at bryde loven, ikke er lovbrud.

Nogen bør fortælle Peter Hummelgaard, at sådan fungerer en retsstat ikke, sådan fungerer en bananrepublik.

Advokatundersøgelse

Når minkkommissionen på torsdag kommer med deres endelige rapport, så er det ikke den endelige afgørelse. For som det skete i forbindelse med Instrukskommissionen i Støjberg sagen, så skal uafhængige advokater først gennemgå Minkkommissionens rapport for at vurdere, om det er grundlag for en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen.

Men den advokatundersøgelse afhænger af om regeringen støttepartier vil stemme for. Og baseret på støttepartiernes ageren som de rene skødehunde for Mette Frederiksen, så kan man desværre være bange for, at undersøgelsen ikke bliver til noget, at demokratiet og retsstaten bliver svigtet.

Så kan man desværre være bange for, at minkavlerne og deres familier igen bliver svigtet og hånet af statsminister Mette Frederiksen, Mai Villadsen, Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen.

På torsdag får vi at se om Danmark forsat er et demokrati og en retsstat.

Deltag i debatten

Hvad mener du om hele sagen? Deltag i debatten på Facebook eller Twitter

Ved du noget om sagen, eller har du et godt tip til en historie, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@danmarksfremtid.dk.

Du kan også indsende dit eget debatindlæg her.