Information om Danmarks Fremtid

Danmarks Fremtid - borgerlige der vil danmark

Danmarks Fremtid er et uafhængigt borgerligt medie, der forsøger at skabe modspil til den centrum-venstre vinkling, der forgår dagligt hos de danske medier.

Uafhængig og uden for parti

Vi er ikke støttet af eller medlem af noget parti.

Vi står uden for parti, men driver Danmarks Fremtid ud fra en borgerlig vinkel.

Vi kalder det for: Fra borgerlige til borgerlige – borgerlige der vil Danmark.

Vi kæmper for at Danmark får sin suverænitet tilbage. At den danske kultur og de danske værdier bevares.

Man skal ikke latterliggøres for at være stolt af at være dansker, af at være fra Danmark.

Bidrag til Danmarks Fremtid

Man kan bidrage til Danmarks fremtid ved at deltage i debatten på siden. Enten via vores Facebook side eller ved at indsende debatindlæg.

Hvem står bag

Danmarks Fremtid er stiftet af Finne Edtwodth (navneændring fra Henrik F. E. Andersen), der er tidligere kandidat for og medlem af Nye Borgerlige.

Han valgte at forlade Nye Borgerlige, droppe sit kandidatur, da ytringsfrihed og integritet altid har stået over alt andet. Man skal som et frit individ, som kandidat, kunne udtale sig, skrive læserbreve, lave YouTube videoer om politik, uden hvert eneste komma skal godkendes.

Finne Edtwodth er førtidspensionist. Fik første gang tildelt førtidspension i 2008, men kæmpede sig efterfølgende tilbage til arbejdsmarkedet i 2011. Desværre måtte han i 2022 endegyldigt indse, at livet fremover skulle være som førtidspensionist.

Danmarks Fremtid drives derfor udelukkende som et privat fritidsprojekt.

Vi er igennem hos de danske medier

Danmarks Fremtid er begyndt at blive interviewet af de danske medier. Vi har bl.a. deltaget i debat om retssikkerheden og om mediestøtte.

Logo

Da Danmarks fremtid startede op, havde vi den danske nationalfugl svanen som logo. Vi har siden valgt at skifte logoet ud med det danske nationaldyr, egernet. Du kan dog forsat opleve at vores gamle logo dukker op.

Rettigheder

Ophavsretten til billeder og fotos af politikere og Folketinget tilhører Folketinget, med mindre andet er angivet.