NYHED

Fakta om minkskandalen og minkkommissionens rapport

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet og støttepartier bruger løgne og manipulationer for at frikende dem selv i minkskandalen. Her er fakta.
Fakta og tidslinje - Mink - Minkskandalen - Minkkommissionen
Statsminister Mette Frederiksen slipper uden nogen former for konsekvenser i minkskandalen. Det samme gælder for statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen og mange af de socialdemokratiske ministre.
At Mette Frederiksen og kumpaner kan slippe for grundlovsbrud, vildledninger, løgne og trusler er en demokratisk skandale. En skandale der kun kan ske, fordi hendes støttepartier, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, vælger at se bort fra fakta.
Rød blok har heller ingen problemer med at lyve og manipulerer med fakta for at kunne frikende Mette Frederiksen og medsammensvorne.
Vi har her på Danmarks Fremtid skrevet adskillige indlæg om minkskandalen, noget du kan få overblik over i vores Mink tema.

Her giver vi dig et samlet overblik over fakta og citater. Den nemmeste måde at afsløre rød stues propaganda på.

Uddrag og citater

Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed

Minkkommissionen

Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november

Minkkommissionen

har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet

Minkkommissionen om Barbara Bertelsen

Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

Ministeransvarlighedsloven § 4

En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Ministeransvarlighedsloven § 5

Sad jeg med sagen nu, ville jeg hælde til en domfældelse

Lasse Lund Madsen, juraprofessor

Statsministeren har truffet en beslutning i koordinationsudvalget om, at alle mink skal aflives. Dermed har statsministeren handlet uden lovhjemmel ... Myndighederne skal finde et grundlag for deres handlinger i selve loven. Det er et fuldstændig fundamentalt princip og grundlæggende for retsstaten, at der skal være demokratisk legitimation for det, man gør

Frederik Waage, professor i forfatnings- og forvaltningsret

Fakta

Fakta om minkkommissionens rapport
DanmarksFremtid.dk

LÆS OGSÅ