NYHED

Folketinget skal tvinges til at tænke sig om

Politikerne rammes konstant af stres i Folketinget. Men problemet er politikerne selv. Indfør ny regel, der skrotter gamle love, før nye kan vedtages.
Folketinget skal tvinges til at tænke sig om v3

I gennem det meste af 2021, og tidligere, har vi set flere politikere sygemelde sig med stress. Nogen har været rigtig ramt, nogen har sygemeldt sig for at undgå at svare på kritiske spørgsmål.

Der er F.eks. Dansk Folkeparti’s Dennis Flydtkjær, der i forbindelse med en sygemelding for stress udtaltefølgende om sin situation til B.T.:

Det var meget hårdt, og jeg måtte erkende, at jeg måtte lave om på mit arbejdsliv eller finde noget andet at lave

Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti

Som en person der selv har været ramt af stress, kan undertegnede sagtens sætte sig ind i stressramtes situation.

Men som tidligere stressramt så ved man også, at meget er selvforskyldt.

Stresset arbejdsmiljø i Folketinget

Vi har konstant måtte høre på politikere, der har klaget over arbejdspresset i Folketinget, som Radikale Venstre’s politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

Til Folketingets afslutningsdebat den 2. juni i år, før politikernes sommerferie som på papiret går indtil den første tirsdag i oktober, sagde hun bl.a. følgende:

Men både I og jeg ved, at politik er hårdt. Til tider næsten umenneskeligt. Både for os, som udøver det, men også alle dem, der er tæt på os

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre
Et er, at Sofie Carsten Nielsen, med hendes beskyttelse af flere krænkere i hendes eget parti, selv er med til at ødelægge arbejdsmiljøet i Folketinget.
Noget andet er, at Sofie Carsten Nielsen, som alle andre 178 medlemmer af Folketinget, selv er med til at skabe et stressende arbejdsmiljø.

Selvforskyldt stress

For ser man på de faktiske tal, så har Folketinget aldrig produceret flere love, lovændringer og regler, end de gør netop nu.
Og det er sådan set politikerne selv, der fremsætter nye lovforslag, lovændringer.

Det er sådan set politikerne selv, der konstant ønsker at blande sig i danskernes måde at leve på. 

Det er sådan set politikerne selv, der konstant ønsker at detailstyre danskernes hverdag.

Det er politikerne selv der sidder og forhandler langt ud på natten, fordi de ikke forstår at sige fra, ikke forstår at planlægge deres tid.
Når politikerne ikke selv kan finde ud af at sige stop, så må vælgerne, der giver politikernes deres plads i Folketinget, sige stop.

Borgerforslag

Derfor foreslår vi, at der indføres ved lov (ironisk ja), at for hver ny lov eller lovændring, Folketinget vedtager, så skal der afskaffes mindst to eksisterende love.
Det vil for det første få ryddet op i et eksisterende uoverskuelig lov- og regelhelvede, som er resultatet af politikernes manglende fokus.
Men det vil først og fremmest tvinge Folketinget til at stoppe op, rent faktisk tænke sig om, før de reagerer på en tilfældig sag i medierne med ny lovgivnng.
For så skal der nemlig bruges tid på at finde ud af, hvilke love der skal afskaffes.
Så skal politikerne rent faktisk evaluere de love, de tidligere har belastet danskernes hverdag med.
Det vil tvinge politikerne til at tænke over deres egne beslutninger, deres konstante detailstyring af danskernes hverdag.

Kære politikere

Kære politikere, I skaber kun yderligere politikerlede, når I konstant snakker om eget arbejdspres for derefter at blande jer endnu mere i danskernes hverdag.

Det her er ikke, og skulle ikke gerne være, et spørgsmål om rød eller blå blok. Det er et spørgsmål om politikernes helbred, men ikke mindst danskernes tiltro til det politiske system.
Lad os bekæmpe det bureaukratiske helvede, som det danske velfærdssamfund er vokset til. Lad os sætte mennesket og fornuften i fokus.

Søger medstillere til borgerforslag

Vi her på Danmarks Fremtid vil gerne stå i spidsen for et borgerforslag, der ønsker indført “En ny lov, to love skrottes” ideen. Men vi har brug for medstillere for at få et borgerforslag optaget.

Skriv gerne til kontakt@danmarksfremtid.dk, hvis du ønsker at være medstiller.

Vi kommer til at stå for alt det praktiske med borgerforslaget, der skal bare være flere medstillere på et borgerforslag, før det kan optages.

På forhånd tak.

Deltag i debatten på Facebook eller Twitter. Du kan også bidrage ved at indsende debatindlæg.

Husk du kan støtte driften af Danmarks Fremtid via MobilePay box25487.

LÆS OGSÅ