NYHED

Frikendes Inger Støjberg i rigsretten?

I dag falder dommen i den første rigsret i nyere tid. Frikendes Inger Støjberg eller vil der falde en politisk dom? Kl. 13 får vi afgørelsen.
Dommens dag for Inger Støjberg

Lad os slå fast med det samme: en rigsret er og bliver en politisk domstol. Det er Folketinget, der bestemmer om en politiker skal for en rigsret . Et flertal kan sende en politiker for rigsretten, et flertal kan lade en politiker slippe.

Og når en domstol er politisk, så er der også tale om en politisk dom, hvis der dømmes mod den tiltalte. Dømmes mod Inger Støjberg.

Politiske dommere

Alene valget af dommere i rigsretten viser, at der er tale om en politisk domstol. Halvdelen er af dommerne er valgt af anklagerne og flere af de valgte dommere er kendte modstandere af  Inger Støjberg, modstandere af hendes politiske holdninger. 

Tag f.eks. Anne Grete Holmsgaard, der er udpeget som dommer af Socialistisk Folkeparti. Hun er kendt for at støtte den islamiske palæstinensiske gruppe PFLP. En organisation der i dag anses af bl.a. EU som en terrororganisation.

At anklageren selv udpeger dommere, og at dommere har en bias mod den person, de skal dømme, var aldrig gået i en normal retsstat.

Derfor kalder vi rigsretten mod Inger Støjberg for en politisk skueproces. Derfor vil vi kalde dagens afgørelse, om så den er for eller imod Inger Støjberg, for en politisk dom.

Derfor skal Inger Støjberg frikendes

Har man fulgt med i selve optakten til rigsretten, afhøringerne i rigsretten, så vil man kunne konkludere, at der er mange årsager til, at Inger Støjberg skal frikendes. 

her følger nogle af grundende til at Inger Støjberg skal frikendes:

Undtagelsesnotat findes

Inger Støjberg godkendte den 9. februar et notat med undtagelsesmuligheder. Et notat der sagde, at loven skulle følges.  Under rigsretten blev der fremlagt beviser på, at flere embedsmænd rent faktisk læste det pågældende i systemet. Så notatet fandtes altså og bør derfor alene frikende den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

At embedsmænd ikke følger instrukser og notater må efterfølgende give embedsmændene en dom.

Ingen direkte ulovlig ordre

Allerede før rigsretten blev anlagt stod det klart, at Støjberg ikke udstak en direkte ulovlig ordre til sine embedsmænd. For som der stod i instrukskommissionens undersøgelse:

Om Inger Støjbergs rolle i forbindelse med udstedelsen af instruksen har kommissionen ikke fundet grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven.

Inger Støjberg, Frihedskæmper

Pressemeddelelser er ikke instrukser

Grundlaget for rigsretten er bl.a. den pressemeddelelse ministeriet sendte ud i forbindelse med adskillelsen af barnebrude. Den anser centrum-venstre som en instruks.

Men den tidligere departementchef i integrationsministeriet, Uffe Toudal, udtalte i retten, at pressemeddelelser aldrig har været instrukser. Han havde ganske enkelt aldrig tidligere oplevet, hverken under en rød eller en blå regeringen, at pressemeddelelser fungerede som direkte ordre, instrukser.

Støjsender

Politiken har tidligere fortalt, at blandt de samme embedsmænd, der har vidnet mod Støjberg, blev hun kaldt støjsender.

Altså de samme embedsmænd, der med deres vidneudsagn kan få Inger Støjberg dømt.

Det har været tydeligt fra start af, at embedsmændene ikke brød sig om Inger Støjberg og hendes politiske holdninger og ønsker. Derfor kan man ikke stole på embedsmændendes udtalelser.

Ikke talt sandt

Inger Støjberg har på forskellige samråd enten kommet til at svare forkert eller ikke talt 100 procent sandt. Det skal man selvfølgelig som minister.

Men Inger Støjberg skal vel ikke behandles andeles end alle andre minister gennem de sidste 20 år? Tag bare den tidligere jutistsminister Morten Bødskov, der er nuværende justitsminister. Han måtte gå af, men kom ikke for en rigsret for hans løgn.

Bare i denne regeringsperiode har utallige ministre talt usandt, inklusiv statsminister Mette Frederiksen selv

Støjberg dømmes

Så hvis Inger Støjberg skal behandles ud fra de samme principper som alle andre politikere gennem de sidste mange årtier, så skal hun frikendes.

Men da vi allerede har fastlagt at rigsretten i sig selv er en politisk domstol, med politiske dommere, så ender det desværre nok ud med, at Inger Støjbrg bliver dømt for hendes forsøg på at beskytte unge piger for pædofili.

Inger Støjberg har ikke de gennemsnitlige politiske holdninger som dansk politik er overbefolket med. Det kommer desværre nok til at koste hende en politisk dom.

Vi håber selvfølgelig, at vi tager fejl, at der rent faktisk findes en demokratisk retsstat i Danmark.

Mette Frederiksen skæbnedag

Bliver Inger Støjberg dømt, så kan regeringens støttepartier ikke forsvare at stemme nej til en mulig rigsret mod Mette Frederiksen.

For i minkskandalen er der rent faktisk begået lovbrud. Det har regeringen selv indrømmet.

Selv om støttepartierne indtil nu har bakket op om lovbrud, løgne, trusler og hån, så må der selv for socialistiske partier.

Bliver Inger Støjberg Frikendt, så kommer det til at udstille samtlige partier der stemte for rigsretssagen, men specielt de røde partier. For om nogen har rød stue forsøgt at komme af med Støjberg.

Ender Støjberg ud med en frikendelse vil centrum-venstre have sikret den samme kvinde, de ønskede at udslette politisk, mange år i dansk politik.

Så vil de have givet Støjberg en platform, hvor hun selv kan vælge og vrage mellem mulighederne.

Deltag i debatten på Facebook eller Twitter. Du kan også bidrage ved at indsende debatindlæg.

Husk du kan støtte driften af Danmarks Fremtid via MobilePay box25487.

Flere videoer med Støjberg

LÆS OGSÅ