NYHED

Vælgerbedrag: Intet statsborgerskab til fængselsdømte (opdateret)

Intet statsborgerskab til fængselsdømte. Sådan lyder det i en ny aftale netop indgået blandt fire partier.
Intet statsborgerskab til fængselsdømte

Det er netop blevet meddelt, at et bredt politisk flertal bestående af socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om at skærpe betingelserne for at opnå statsborgerskab i Danmark. Det betyder bl.a. intet statsborgerskab til fængselsdømte.

Eller gør det nu også det? Læs opdatering af artiklen nederst.

Aftalens indhold

I følge de Konservatives Marcus Knuth indeholder aftalen følgende punkter:

  • Udlændinge med en fængselsdom, betinget som ubetinget, kan fremover aldrig søge dansk statsborgerskab
  • Man skal have bidraget til Danmark ved at have arbejdet i minimum 3,5 ud af de sidste 4 år
  • Det skal være nemmere at fratage dansk statsborgerskab ved alvorlig kriminalitet til fare for Danmark
  • Karensperioden ved gentagende bøder for f.eks. bøder for hærværk eller narko bliver skærpet markant
  • Man må ikke have udestående gæld til det offentlige, f.eks. bøder til politiet eller forfalden SU-gæld.
  • Indfødsretsprøven vil fremover også sætte fokus på forståelse af danske værdier

Vi her på Danmarks Fremtid er ganske kritiske over for naiviteten hos hovedparten af partierne, men her skal der lyde ros for dette skridt

For det er kun en start. For alle former for kriminalitet skal være ensbetydende med at man ikke kan få statsborgerskab. Og allerede tildelte statsborgerskaber skal fratages med det samme ved begået kriminalitet.

I alt for mange år har danske politikere masseudstedt dansk statsborger, noget af det fornemmeste vi kan tilbyde som nation, til islamister, ekstremister og kriminelle.

Voldtægter begået af migranter
Voldtægter begået af migranter

Venstrefløjen melder klart ud

Straks efter at aftalen blev meldt ud, væltede det ud med fordømmelse fra centrum-venstre. Bl.a. skriver Enhedslistens Peder Hvelplund følgende på Twitter:

“Det er simpelthen vandvittigt! De i forvejen ekstremt stramme og rigide regler for opnåelse af statsborgerskab får nu endnu et hak!
Gruppen af borgere med permanent og lovligt ophold men uden fulde rettigheder bliver nu endnu større!
Skamfuldt”

Tak til Enhedslisten, og resten af centrum-venstre, for at melde klart ud. De vil ikke kun have islamister og terrorister til Danmark, de vil også forsætte med at give kriminelle statsborgerskab.

Også medierne er ude med kommentarer til den nye aftale, og som sædvanlig er det den politisk korrekte vinkling. For eksempel skriver Jyllands-Posten følgende på Twitter:

“Skruen strammes igen: Politisk flertal vil gøre det sværere at få dansk statsborgerskab “

Skruen strammes igen. Man er ikke i tvivl om journalisten bag tweetets personlige holdninger.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ikke er med i aftalen. Nye Borgerlige’s Mette Thiesen skriver følgende på Twitter:

“Jeg har været til et utal af møder og kæmpet for danskernes ret til at kunne leve i frihed og sikkerhed. Desværre vil flertallet ikke tage fat om nældens rod og løse problemet fra bunden. Derfor har vi i Nye Borgerlige sagt nej til at tilslutte os den nye indfødsretsaftale”

På sin Facebook side uddyber Mette Thiesen lidt mere, du kan læse det her.

Også Dansk Folkeparti har meldt ud på Twitter:

“NEJ TIL INDFØDSRETSAFTALE Med aftalen vil tusindvis af muslimer også fremadrettet få adgang til dansk statsborgerskab. Vi kæmpede for et loft over antallet af statsborgerskaber og muligheden for at sige nej til ansøgere med muslimsk baggrund”

Frie Grønne er en sikkerhedsrisiko

Også Frie Grønne’s ekstremistiske leder, Sikandar Siddique , har meldt klart ud. På Twitter skriver han følgende:

“I @friegronne vil vi give statsborgerskab automatisk efter 7 år og lave nye regler for permanent ophold. Lad os skabe inkluderende og mangfoldige fællesskaber i stedet for at holde folk ude”

Frie Grønne Islamister Til Danmark - Danmarks Fremtid
Frie Grønne Islamister Til Danmark – Danmarks Fremtid

Frie Grønne er altså klar til at give islamister, ekstremister, terrorister, kriminelle, voldtægsforbryder, pædofile (forsæt selv listen) statsborgerskab.

Opdateret: vælgerbedrag

Efter at aftalen er lagt frem, viser det sig endnu engang, at politikere, manipulerer med befolkningen. For læser man aftalen igennem, står der bl.a. følgende:

“Aftalekredsen anerkender i den forbindelse, at enhver ansøger har mulighed for at få forelagt sin sag for
Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på dispensation fra en eller flere betingelser, hvis et medlem af
udvalget anmoder om det. Der er enighed i aftalekredsen om, at aftalekredsens tilgang i udvalget til eventuel
dispensation for vandelskravet for ansøgere, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel, vil være, at
dispensation tidligst kan komme på tale efter udløbet af den karensperiode, der gjaldt efter den tidligere
aftale om indfødsret fra 2018. Dispensation fra vandelskravet forudsætter i alle tilfælde, at et flertal i
udvalget er indstillet på at meddele dispensation. Om det er tilfældet vil bero på en konkret og individuel
vurdering af den enkelte ansøger”

Oversat til dansk: ren vælgerbedrag.

Dømte kriminelle kan forsat få statsborgerskab.

LÆS OGSÅ