NYHED

Folketingets ombudsmand afslører sin egen politiske bias mod Støjberg

Ombudsmanden, og resten af embedsværket, skal være politisk neutrale. Men Støjberg's rigsret viser, at dette ikke er tilfældet. Danmarks Fremtid har fanget Folketingets ombudsmand med bukserne nede.
Ombudsmanden mod støjberg - Danmarks Fremtid

I Danmark påstås det, at vi har politisk neutrale embedsmænd og myndigheder. Talrige eksempler har bevist det modsatte, og nu viser Folketingets ombudsmand klart og tydeligt, at embedsværket er politiske.

Ombudsmanden like af et tweet

For ganske kort tid siden likede Folketingets ombudsmand et tweet med ordlyden:

“Jeg ser ikke forskelsbehandlingen. Tværtimod. Et blåt politisk flertal holdt hånden over Støjberg. Ikke så meget som en næse fik hun, da Ombudsmanden konkluderede, loven var overtrådt og Københavns Byret ligeså. Hendes egne gjorde hende en bjørnetjeneste, dem om det”

Ombudsmand liker tweet
Ombudsmand liker tweet

Altså tager Folketingets ombudsmand politisk stilling til sagen. Det er særlig sætningen “Et blåt politisk flertal holdt hånden over Støjberg”, der er afslørende.

På Folketingets ombudsmands hjemmeside skriver man følgende om funktionen:

“Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden”

Noget kunne tyde på, at Folketingets ombudsmand åbenbart tager sin stillingsbetegnelse et skridt videre.

Er Støjberg sikret fair rettergang?

Med afsløringen af Folketingets ombudsmands politiske bias, og det samme fra medierne, er spørgsmålet, om Støjberg kan være sikker på en fair rettergang?

Også udvælgelsen af de advokater, der skulle vurdere, om der var grundlag for rigsretssag mod Støjberg, giver mistanke om politisk hetz.

Der skal være lighed for loven, og man skal være sikret en fair og uvildig rettergang.

Lighed for loven

Støjberg-sagen viser, at dette ikke er tilfældet. Sagen er endt i en rigsret, fordi Støjberg er Støjberg.

Centrum-venstre er bange for personen Støjberg, og ikke mindst bange for hendes politiske holdninger, der afslører årtiers svigt i dansk politik.

Så bange at man gerne svigter både retssamfund og demokrati.

Støjberg fortjener en kæmpe næse for at have løjet over for Folketinget. Det er præcedens i disse sager. Det kan nuværende skatteminister Morten Bødskov bekræfte.

LÆS OGSÅ