EU Elitens Fallitbo

EU påvirker danskernes hverdag mere end nogensinde. EU er med dens mange fiaskoer blevet et elitens fallitbo. Danmark skal ud af EU.